Archive for June 20th, 2022

Vă informă că în perioada 12 – 14 IULIE 2022 vom organiza în București cursul cu tema ”Noutăți privind E-Factura și E- transport. Noțiuni de utilizare FOREXEBUG”.

Cursul este dedicat cu precădere specialiștilor din departamentele: audit intern, economic, financiar, contabilitate din cadrul instituțiilor publice ce își desfășoară activitatea în domeniul ”Învățământ” (școli, licee, universități, Academia Română, ICR etc.). Considerăm că evenimentul va manifesta un interes deosebit printre specialiștii din domeniile mai sus menționate (contabilitate, financiar, economic, audit) ce-și desfășoară activitatea în domeniul ”învățământ” întrucât în cadrul cursului vor fi prezentate și discutate noutăți legislative și aspecte practice legate de utilizarea Forexebug, E-Factura și E-Transport.

Participarea la seminar se face în baza formularului de înscriere solicitat prin telefon (0724.532.240) sau prin mail: office@kompetent.ro

Pentru mai multe informatii legate de acest curs vă rugăm să descarcați tematica!